Asperger i Uppsala län / Uppland

Resurser i Uppland för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom, autism och andra NPF


Om Uppsala län / Uppland

De största kommunerna efter befolkning: Uppsala, Enköping och Knivsta.


Aktuellt

Utbildning i Enköping 2017:
Bemötande vid ADHD och autism / asperger

- Hur möter man på bästa sätt vuxna med ADHD eller autismtillstånd?

Utbildning i Enköping och Uppsala 2017:
Socialt liv vid asperger / autism

- Förbättra kommunikation och sociala relationer hos ungdomar och vuxna med autismtillstånd.Vad skall man lära ut och hur? Hur kan man stödja deras sociala agerande?


Sjukvård och habilitering

Barn- och ungdomspsykiatri - Deras uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.

Rehabiliteringen i Enköping - Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön.

Neuropsykiatri - Neuropsykiatriska enheten för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autismspektrumtillstånd och Tourette.

Stöd vid funktionsnedsättning - Region Uppsalas stöd för personer med funktionsnedsättning.

Stöd vid funktionsnedsättning - Aspergers syndrom/autism - Region Uppsalas stöd och hjälp till dig som har Aspergers syndrom/autism.

Kontakta vården - Region Uppsalas vård om du blivit sjuk eller behöver råd om din hälsa.


Kommuner

Enköping: Boende funktions­ned­sättning - Boende med särskild service med omvårdnad, stöd och service.

Heby: Funktionsnedsättning - Heby kommuns insatser enligt LSS

Håbo: Funktionsnedsättning – Håbo kommuns insatser för funktionsnedsättningar enligt ”Lag om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning” (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)

Håbo: LSS, stöd och service - Håbo kommuns insatser för personer med LSS

Knivsta: Funktionsnedsättning - Knivsta kommuns insatser för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS).

Tierp: Stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning - "Äldreomsorgen i Tierps kommun erbjuder hemtjänstinsatser, hemsjukvård, rehabiliterande och förebyggande insatser samt andra kompletterande stödinsatser för att underlätta för dig i vardagen och ge dig en ökad trygghet i ditt hem."

Uppsala: Funktionsnedsättning - "Stöd vid funktionsnedsättning – så fungerar det" - Informativt

Älvkarleby: Funktionsnedsättning, handikapp & Boenden – Älvkarleby kommuns insatser enligt LSS och SoL

Östhammar: Funktionsnedsättning & Stöd till Funktionsnedsättning - Östhammar kommuns insatser enligt LSS och SoL


Skolor

Lundellska skolan - Uppsala. Gymnasium med Asperger klass.


Boenden och HVB-hem

Göransgården - Uppsala. HVB-hem och särskilt boende enl. SoL, för vuxna med psykiska och sociala funktionshinder.

Lövstagården HVB - Lövstabruk i Tierps kommun. För vuxna med psykiska funktionshinder såsom olika neuropsykiatriska störningar.

OCD-centret HVB - Uppsala. Målgruppen är personer med OCD, dysmorfofobi och andra ångestsjukdomar. även ihop med Aspergers syndrom, autism eller andra NPF.

Olands Utvecklingscenter - Alunda i Östhammars kommun. Flickor 14-20 år. Neuropsykiatrisk problematik m.m..

Sunnersta HVB - Uppsala. Vuxna med psykiska funktionshinder.

Tibble gård - Knivsta. Boende, resurs- och utredningsenhet för flickor 13-20 år. Psykosociala problem och/eller neuropsykiatrisk diagnos.

Vibor KBT - Björklinge i Uppsala kommun. Ungdomar 14-21 år. Bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Österby Boendeenhet - Österbybruk i Östhammar kommun. Vuxna med psykiska funktionshinder.


Föreningar

Autism & Aspergerföreningen - Uppsala län.

Attention - Uppsala


Artiklar

Att leva med Asperger
- Anna Andersson berättar om sitt liv. Uppsala Nya Tidning 2009-04-29

Till er ”utan diagnoser” från en ”Aspergare”
- "Aspergers syndrom Att leva med asperger och ADHD och att acceptera det, är att ”begränsa” stimulans och aktivitet." Uppgång 2015-11-07

Detaljerna håller kaos borta
- Maria Paronen Eidenert som har AS, berättar om sig själv och tycker till om filmen ”I rymden finns inga känslor”. Uppsala Nya Tidning 2010-09-22


Övrigt

Infoteket - om funktionshinder i Uppsala

Asperger i andra svenska län


Tipsa gärna oss på ASPI Utbildning AB (info@aspi.se) om länkar.

Om vi länkar till er så länka gärna till oss.


Uppdaterad: 2017-08-24
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom